Local Care was ook aanwezig op de rommelmarkt met diverse spelletjes voor jong en oud. Omdat Local Care zich op dit moment inspant om het Mother & Child Health Care Center (M&CHCC) in Pakistan in stand te houden, was één van de spelletjes:”het zo snel mogelijk omdoen van een luier bij een babypop”. Dit was een groot succes. Na het optellen van de baten en lasten bleek er voor Local Care € 2000,- over te blijven.