In 2016 zijn we de club van 100 gestart. Met bijna 70 donateurs zorgen we inmiddels voor het bedrag dat nodig is om Sofia te ondersteunen. In bijgaande nieuwsbrief een update over haar situatie.