Na een informatieve middag voor sponsors en donateurs van Locale Care werd zaterdag 10 november afgesloten met een ontroerend én feestelijk concert. Jammer genoeg konden de buitenlandse muzikanten door verplichtingen elders helaas niet aanwezig zijn, maar de anderen speelden en zongen de sterren van de hemel.

Pastor Viktor bracht goed nieuws door te vertellen dat de plannen voor de zorgboerderij nu gestalte gaan krijgen. Het zal anders worden dan dat wij in Nederland onder een zorgboerderij verstaan, maar het is juist de bedoeling dat het plan voldoet aan de wens en de noodzaak voor de mensen daar. We houden u op de hoogte via de pagina Dim Dirk Jana op deze website.

De collecte na afloop van het concert  bracht het prachtige bedrag van 1.650 op, welk bedrag door een anonieme sponsor werd verdubbeld. Een geweldig gebaar waar we heel blij mee zijn.

RTV Bodegraven maakte een mooie samenvatting van deze dag, deze is hier te bekijken.