De ontwikkelingen in Nova Oekraïna gaan hard. Na ons bezoek is besloten dat het dak snel moet worden vervangen. Inmiddels is een en ander in gang gezet. Zie het verslag op de pagina van Dim Dirk Jana voor een gedetailleerd foto-verslag.

Dank aan de Protestantse Gemeente Mijdrecht, dankzij hun inzameling kan dit worden uitgevoerd.