De opslagen her en der zijn inmiddels overvol. Omdat Viktor dit jaar nog niet naar Nederland heeft kunnen komen, is het transport gestagneerd. Omdat we geen vaste opslag hebben, is de voorraad nu vooral onder de bestuursleden verdeeld. Weet u of heeft u nog ergens een droge gratis opslagruimte, dan horen we daar graag van. We kunnen vanwege beperkte opslag nu niet alle aangeboden goederen accepteren.