Vanwege Corona is het niet mogelijk om als bestuur bij elkaar te komen, in januari hebben we daarom met behulp van Zoom met elkaar vergaderd.

Vanuit Oekraïne kregen we de hartelijke groeten en de beste wensen, ook Viktor kon aansluiten in de Zoom vergadering. Met elkaar bespraken we de wensen voor de projecten in 2021.

De conceptcijfers laten zien dat we net iets meer dan het begrote bedrag aan donateursbijdragen voor 2020 hebben ontvangen! Dat hadden we niet kunnen bedenken in deze pandemie-tijd. We zijn onze donateurs hiervoor bijzonder dankbaar!