We zijn erg blij met de gulle giften die we op dit moment ontvangen van bekende en onbekende donateurs. Inmiddels hebben we ruim € 15.000 binnen. Een deel wordt besteed aan de huur van noodopvang en aankoop van levensmiddelen ter plaatse. Daarnaast hebben we uit Oekraïne een specifiek verzoek ontvangen voor noodrantsoen, luiers, damesverband én toiletpapier. Samen met groothandels hebben we inmiddels 12 pallets goederen besteld die deze week nog naar Oekraïne worden vervoerd.

Samen met onze donateurs maken wij onze slogan waar:  Hulp die áánkomt!

Wilt u ook onze locale initiatieven steunen? Help ons hen te helpen, doneer voor noodhulp Oekraïne.