Eerder berichten we al dat Tanya, de moeder van Sofia weer zwanger was. Inmiddels is Sascha geboren. Tot schrik van Tanya en Mischa bleek ook Sascha Harlekyn Ichthiosis te hebben. Eerdere medische onderzoeken gaven een andere uitslag. De eerste weken waren spannend maar tot nu toe gaat het naar omstandigheden goed. De medische ondersteuning in Oekraïne/Rivne is op dit moment echter maar heel beperkt, er zijn nauwelijks kinderartsen beschikbaar en bij complicaties is het maar de vraag of behandeling in Oekraïne op dit moment mogelijk is.

We hebben intensief contact met Viktor én met medisch specialisten in het Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam. Omdat er onvoldoende zorg beschikbaar is in Oekraïne, wordt door de artsen geadviseerd om de kinderen naar Nederland te halen. Bij infecties is het gevaar van levensbedreigende complicaties te groot.

Op dit moment worden paspoorten aangevraagd voor het hele gezin (beide ouders en de twee kinderen) en medische vrijstelling om het land te verlaten voor Mischa. Zodra dit geregeld is zullen ze met de auto vertrekken naar Nederland.  In de tussentijd bereiden wij zo veel mogelijk voor.

  • Huisvesting: Omdat we rekening houden met een langduriger verblijf hebben we de voorkeur voor een ruimte waar het gezin ook privacy heeft. Local Care zorgt voor alles wat er verder voor het gezin moet worden geregeld, een locatie in omgeving Bodegraven is dan het meest praktisch. (UPDATE: een 1e locatie is aangeboden, deze is zeer geschikt en er wordt op dit moment onderzocht of opvang ter plaatse mogelijke is)
  • Kleding: We wachten even af wat ze kunnen meenemen, als er specifieke zaken nodig zijn, dan laten we dat hier weten
  • Meubilair: We denken een kinderbedje en babybedje nodig te hebben, zodra we het zeker weten geven we dat hier aan
  • Overig: Zodra we meer weten, informeren we via website en Facebook de actuele stand van zaken.

Kunt u ons helpen? Neem dan contact op met Greet en Gert Jan Meijers ( 06 1047 7301)