De realiteit in Oekraïne is hard, na de eerste schok van de inval door Rusland komen nu de vluchtelingenstromen op gang, vanuit het oosten en vanuit de steden. Onze contacten in Oekraïne hebben met beperkte middelen locaties geopend waar nu al tientallen mensen worden opgevangen. Er is geld nodig voor eten en kleding voor vluchtelingen en medische ondersteuning.

Ook ons project zorgboerderij zal worden ingezet als opvang locatie. Het is nog onduidelijk of en hoe wij goederen en geld ter plaatse kunnen krijgen. Tot die tijd wordt daar lokaal geld geleend om in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien.

Local Care stelt uit haar reserves middelen beschikbaar voor noodhulp, maar vraagt ook uw hulp. Samen willen we niet alleen in woord, maar ook in daad laten zien dat wij er zijn voor de mensen in Oekraïne.

U kunt helpen door uw gift over te maken op NL 24 RABO 0149 0870 71 onder vermelding van Hulp Oekraïne.