Missie

 • Kleinschalige directe hulpverlening aan kwetsbaren in met name Oost-Europa
 • Elke aan een project gedoneerde euro wordt daaraan besteed
 • Nauwe samenwerking met lokale contactpersonen

Visie

 • Verbetering van de levenskwaliteit van (groepen) kwetsbare personen

Beleid

 • Klik hier voor ons beleidsplan 2021-2025  

HULP DIE AANKOMT! 

Stichting Local Care is opgericht in december 2008 en is voortgekomen uit de jarenlange betrokkenheid van Dirk Jan Warnaar en Marianne de Bruin bij hulpprojecten in Oost-Europa, en het werk van Hans en Tanya Schröter voor kinderen uit probleemgezinnen in Kherson – Oekraïne.

Wat doet Stichting Local Care?

 • Local Care ondersteunt projecten voor kwetsbaren in met name, maar niet uitsluitend Oost-Europa
 • Local Care geeft kleinschalige en structurele hulp
 • Local Care heeft contacten ter plaatse, dus korte lijnen met een snel zichtbaar resultaat
 • Local Care geeft verantwoording over de gedane acties d.m.v. foto’s en verslagen op deze website
 • Local Care is opgezet en wordt uitgevoerd door vrijwilligers; zowel in Nederland als ter plaatse
 • Local  Care haakt soms ook in op actuele situaties zoals bij de aardbevingsramp in Haïti in 2010
 • Local Care werkt waar nodig en waar mogelijk samen met andere hulpverleningsorganisaties

Bestuur

Gert Jan Meijers 06-4172 6975
Greet Meijers 06-1047 7301
Marianne de Bruin 06-5461 5334
Ans Rodenburg
Gert-Jan Rodenburg 06-4983 6681
Eric Bette
Yvonne Strijbos 06-1203 2342
Wilma Takke 06-1130 3379
Tanja Demkow 06-8266 0672

Rooster van aftreden

 

Local Care wordt gesteund door vele donateurs en organisaties.. Met de ontvangen giften worden kleinschalige projecten ondersteund. Instellingen zoals klinieken, wees- en ziekenhuizen maar ook individuele steun voor noodzakelijke medicijnen of operaties. Lokale contactpersonen zien toe op de uitvoering van de projecten en zijn onze ogen ter plaatse. 

Local Care werkt hoofdzakelijk in Oost-Europa, maar in bijzondere gevallen ook elders. Op onze pagina projecten staat een overzicht van de huidige én de afgesloten projecten.

De bestuursleden van Local Care zijn vrijwilligers en ontvangen voor hun werkzaamheden geen geldelijke beloning.  Reiskosten voor bezoek aan projecten komt voor eigen rekening. Local Care wordt in veel van onze organisatiekosten ondersteund door steunpilaren. Local Care heeft daardoor zeer lage overheadkosten,

daar zijn we best wel trots op!

In Memoriam Dirk Jan Warnaar 

In Memoriam Hans Schröter

17-2-1955 – 31-1-2018

Dirk Jan stond samen met zijn vrouw Marianne en hun jarenlange betrokkenheid bij hulpprojecten in Oost-Europa, aan de wieg van Stichting Local Care. Met zijn drive en enthousiasme heeft hij een blijvende indruk achtergelaten. Wij blijven ons inzetten voor Local Care.

Het was zijn wens dat er in Rivne Oekraïne een zorgboerderij zou worden ontwikkeld, kort na zijn overlijden bleek het mogelijk dit project te starten.

Hans en zijn vrouw Tanya waren jarenlang in Kherson/Oekraïne onze vertegenwoordigers ter plaatse. Zij hadden in de beginjaren van Local Care een belangrijke rol ter plaatse.

Wij denken aan hem als de man met het grote hart, groter nog dan hijzelf.

8-5-1945 – 8-5-2012

Financieel

 • Dak Vervangen

Varia

Kamer van Koophandel: 27331476 (RSIN 820197506)

Notariële akte van oprichting van Stichting Local Care is gedateerd op 15 december 2008 en opgemaakt door mr. Rien Henk Meppelink, notaris ten kantore van Loyens & Loeff NV te Amsterdam.

Stichting Local Care is sinds 1-1-2009 geregistreerd als ANBI-organisatie.