Twee dagen geleden zijn we de actie gestart voor Noodhulp Oekraïne. De actie wordt gedeeld en ondersteund door velen. Inmiddels zijn er ook Facebook inzamelingen gaande en wordt een gofundme.com actie voorbereid.

De berichten uit Oekraïne zijn schaars en zorgelijk. In het oosten ligt men onder vuur en in het westen wordt de vluchtelingenopvang voorbereid voor personen die de grens niet over kunnen of willen. We houden u zoveel mogelijk op de hoogte. Wilt u ook steunen? Dan kan dat met de in dit bericht opgenomen QR code of direct op bankrekening NL 24 RABO 0149 0870 71.