Details

Algehele ondersteuning welzijn patiënten.

Regelmatig worden producten voor persoonlijke verzorging, iets extra’s voor bij de maaltijd of puzzels voor ontspanning voor de patiënten aangeschaft om zodoende hun omstandigheden een beetje te veraangenamen.

Dr Alexander (hoofd afdeling mannen)

Dr. Lludmyla (hoofd afdeling vrouwen)

Viktor Z (coördineert ter plaatse)

1 januari 2009

Dit betreft een doorlopend project

Doel is om een bedrag van circa 100 euro per maand aan dit project te besteden

Uit de algemene giften wordt jaarlijks een bedrag aan dit doel toegekend

Naam

De eerste ontmoeting met Father Anastasij hadden Dirk Jan en Marianne op vrijdag 28 juli 2008 in het ziekenhuis in Kherson. Een bevlogen man die een enorme impact had op de plaatselijke jeugdgevangenis én het vrouwenziekenhuis. Vanwege zijn indrukwekkende werk besloot Local Care om zijn projecten te steunen en tijdens een bezoek in 2013 zagen we de indrukwekkende resultaten.

In 2011 bleek bij Father Anastasij leukemie te zijn geconstateerd. Hij wordt daarvoor in Kiev behandeld. Omdat de kosten voor medicijnen in Oekraïne niet worden vergoed, betekent dit een groot probleem voor Father Anestasij. Deze kosten zijn voor het gezin van de nog jonge pastor niet op te brengen. Local care ondersteunt hem door maandelijks een vergoeding voor zijn medicijnen over te maken.

Foto’s

Laatste nieuwsberichten

2022-02 Oorlog in Oekraïne

februari 24th, 2022|

Helaas geen optimistisch bericht vandaag. De situatie in Oekraïne is zeer zorgelijk. Viktor is erg ongerust en voedsel en water is al ingeslagen. Een eerste gezin is al opgevangen in de Ark. Vanwege cyberaanvallen is het niet duidelijk of het bancaire systeem nog werkt. We hebben regelmatig contact met Viktor en steunen hem waar we kunnen.

2022-02 De nieuwe bedden zijn in gebruik

februari 3rd, 2022|

De bedden staan op hun plek en de vrouwen van het Mental Hospital zijn er erg blij mee. Nina poseert in het midden en laat de bedden met heerlijke matrassen zien. Wat een verschil met de versleten matrassen van enkele centimeters en kapotte spiraalbodems van eerder. Een mooie stap voorwaarts in het welzijn van deze dames. Dank aan alle sponsoren voor de hulp in dit project, dankzij uw steun hebben we 45 bedden kunnen vervangen en is het leven van 45 patiënten in Ostrig aanzienlijk verbeterd.

Mijlpalen & belangrijke gebeurtenissen

Het werk van Father Anastasij blijft nodig

Op de vrouwenafdeling in het Lucasziekenhuis in Kherson is Pastor Anastasij nog steeds actief met zijn belangrijke werk onder de zwangere vrouwen. Pastor Anastasij gaat altijd het gesprek aan en luistert onvermoeibaar naar hun levensverhalen.

Veel vrouwen geven aan dat ze het zonder de niet-aflatende steun van Anastasij het niet gered zouden hebben.

april 2014

april 2013

Bezoek aan Kherson

Tijdens ons bezoek zien we grote veranderingen in zowel de jeugdgevangenis als ook in het vrouwenziekenhuis. Er staan divers apparaten en instrumenten met daarop stickers van Local Care zodat duidelijk blijkt wie de schenker is!

Door Aartsbisschop Damiaan werden we vervolgens uitgenodigd en ontving Local Care een oorkonde als dank voor het vele werk dat zij had verricht. Uiteraard was Father Anastasij daar ook, heel trots, bij aanwezig.

Pastor Anastasij houdt vol

Ondanks de leukemie die zijn gezondheid ernstig ondermijnt, is Pastor Anastasij zoveel als hij kan aan het werk.

Dat betekent dat hij regelmatig voorgaat in de door hem georganiseerde kerkdiensten op de afdeling gynaecologie en verloskunde van het Luchansky ziekenhuis in Kherson – Oekraïne. Hij begeleidt zwangere vrouwen die soms in ernstige gewetensnood zijn omdat ze onbedoeld zwanger zijn geraakt en zo arm zijn dat ze onmogelijk voor nog een kind kunnen zorgen. Door regelmatige gesprekken met hen, het verstrekken van informatieve lectuur en naast hen te staan in hun zorgen is hij inmiddels een niet weg te denken vertrouwenspersoon in het ziekenhuis. Dat is wel eens anders geweest.

november 2012

mei 2011

Pastor Anastasij ernstig ziek

Bij Vader Anastasij in Kherson is enige tijd geleden leukemie geconstateerd. Hij wordt daarvoor in Kiev behandeld en nu lijkt de behandeling met medicijnen aan te slaan. Het probleem hierbij is dat de medische zorg in Oekraïne officieel gratis is, maar de medicijnen en andere verpleeg- en verzorgingskosten moeten worden betaald. Dit is voor het gezin van de nog jonge pastor niet op te brengen. Gelukkig wordt er vanuit de parochie en wat betrokken sponsors wel het een en ander bijgedragen maar er is dringend extra geld nodig voor deze bevlogen man die zelf altijd opkwam en zorgde voor zieke of gehandicapte mensen. Zoals b.v. bij zijn werk in een vrouwenziekenhuis en in een jeugdgevangenis.

Titel

De eerste ontmoeting met Father Anastasij hadden Dirk Jan en Marianne op 28 juli 2008 in het ziekenhuis in Kherson. Tijdens een bezoek aan vrienden (Hans en Tanya) in Kherson (Oekraïne) kwamen enkele schrijnende situaties ter plaatse ter sprake.

Er werd besloten om een bezoek te brengen aan de jeugdgevangenis. Tanya kon als tolk fungeren. De jongeren waren soms onder invloed van alcohol of zaten daar in voorarrest in afwachting van een rechtszaak. Dat duurde soms weken en heel vaak zaten de jongens daar alleen zonder boeken, spelletjes, tv of wat dan ook. Een kale ruimte waar ze zaten te wachten terwijl de bewakers soms ook geen woord met ze spraken. Father Anastasij bezoht de jongeren en maakte contact met ze.

Hans wilde graag de situatie verbeteren. We besloten om te zorgen voor een sjoelbak, tafeltennisspel, televisie en andere benodigdheden voor een iets menselijker benadering van deze jongeren. Verder werd ook een wasmachine voor de schoonmaaksters die het daar ook allerminst gemakkelijk hadden, door Local Care (io) gekocht.

Daarna werd de vrouwenkliniek bezocht waar Father Anastasij, namens de Oekraïens – Orthodoxe kerk als priester werkzaam was. Dat daar grote behoefte aan was, bleek wel uit de gesprekken met de daar aanwezige vrouwen. Sommigen van hen kregen een vijfde of zesde kind terwijl ze nauwelijks bekomen waren van een eerdere bevalling. Abortus was (en is) een groot taboe maar gebeurde soms uit wanhoop wel en dan meestal niet in een steriele omgeving. Voorbehoedsmiddelen waren uit den boze en de soms wanhopige vrouwen wilden niet meer leven omdat ze hun kinderen niet konden verzorgen of te eten geven. Armoede en mishandeling waren grote problemen. Father Anastasij luisterde naar de vrouwen, gaf hen aandacht en informatie. De vrouwen waardeerden zijn werk enorm. We werden overstelpt door vrouwen die hun verhaal wilden vertellen.

Het werd ons meer dan duidelijk. Graag wilden we Father Anastasij ondersteunen in zijn werk.

maand JJJJ