We sluiten ons jubileumjaar af met opnieuw een vriendenconcert.

Een jaar geleden trapten we het jaar af met een geweldig concert, belangeloos uitgevoerd en georganiseerd door vrienden van Local Care. Ook dit jaar zijn weer diverse musici bereid gevonden om mee te werken en zagen we bekende én nieuwe gezichten op het podium.

wat waren we blij dat Roman uit Oekraïne er dit jaar bij kon zijn. Roman is jaren geleden door Local Care ondersteund bij zijn muzikale opleiding. Inmiddels is hij een begenadigd trompettist, kan in zijn levensonderhoud voorzien én inmiddels toegelaten tot de Junge Deutsche Philharmonie. Een mooi voorbeeld wat de directe steun van Local Care voor iemand kan betekenen! Hij heeft ons verpletterd met zijn prachtige trompetspel en hoe mooi om te zien dat onze bijdrage aan zijn studie zoveel vruchten heeft afgeworpen.

Alle musici hebben met veel plezier en genoegen met elkaar gemusiceerd en wij waren het er unaniem over eens dat het weer een geweldige avond was.